BICOM® biorezonance
Certifikovaný zdravotnický prostředek od společnosti REGUMED®

Poskytovatelem a tedy osobou odpovědnou za komerční nabídku webových stránek je společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH, zastoupená jednatelem Fengyuan Zhang.

Informace dle § 2 odst. 1 Nařízení o informační povinnosti v oblasti služeb (DL-InfoV)
Tyto webové stránky jsou nabídkou informací společnosti

REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH
Robert-Koch-Straße 1a
D-82152 Planegg
NĚMECKO

E-mail: info(at)regumed.de
Web: www.regumed.de

Telefon: +49 89 85461-01
Telefax: +49 89 85461-03

Sídlo společnosti REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH: 82152 Planegg, Německo
Obchodní rejstřík Mnichov, HRB 50535
Právní forma: společnost s ručením omezeným (GmbH)

Rozhodné právo: právo Spolkové republiky Německo (SRN)

Finanční úřad Mnichov
Daňové identifikační číslo: DE 128 218 175

Jednatel oprávněný k zastupování: Fengyuan Zhang

Všeobecné obchodní podmínky (VOP):
Společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH má Všeobecné obchodní podmínky (VOP):
https://www.regumed.de/download/AGB-en.pdf

Příslušný dozorový orgán
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Německo
Telefon: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300
E-mail: poststelle(at)lda.bayern.de
Webové stránky: www.lda.bayern.de

Příslušná komora
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
(Průmyslová a obchodní komora pro Mnichov a Horní Bavorsko)
Max-Joseph-Straße 2
80333 Mnichov
Německo
Telefon: +49 89 5116-0
Telefax: +49 89 5116-1306
E-mail: info(at)muenchen.ihk.de
Webové stránky: https://www.ihk-muenchen.de

Oprávněný výrobce
AC AIRCONTROLS GmbH
Industriering Ost 66
47906 Kempen
Německo

Oblast platnosti:
Informace o online řešení sporů dle čl. 14 odst. 1 ODR-VO:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete zde https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů v souvislosti se smluvními závazky vyplývajícími z kupních smluv uzavřených online.

K účasti na řízení o řešení o mimosoudním řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží nejsme připraveni ani povinni.

Osoba odpovědná za žurnalistický redakční obsah dle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o rozhlasovém vysílání a telemédiích (RStV):
Fengyuan Zhang, jednatel, e-mail: info(at)regumed.de
REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH, Robert-Koch-Straße 1a, 82152 Planegg, Německo

Externí pověřenec pro ochranu dat dle čl. 37 GDPR a dále dle § 38 odst. 1 GDPR – nové nařízení:
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Německo
E-mail: datasafety(at)regumed.de
Webové stránky: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Číslo OEEZ
Pro podniky vyrábějící, prodávající, distribuující, zhodnocující a zpracovávající technická zařízení, které tak přicházejí do styku s elektrickým odpadem, platí Směrnice o starých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Tyto podniky jsou označeny takzvaným číslem OEEZ. Číslo OEEZ společnosti REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH: DE 16168049

Předmět podnikání společnosti REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH:
Informace o předmětu podnikání jsou uvedeny v údajích webových stránek.

Cenové informace dle § 4 Nařízení o informační povinnosti v oblasti služeb (DL-InfoV) a Nařízení o uvádění údajů o cenách (PAngV)
Informace o cenách jsou uvedeny na webových stránkách společnosti REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH. Společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH Vám na vyžádání ráda vypracuje konkrétní nabídku.

Odpovědnost
Společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH může dle vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti kdykoli bez upozornění zcela nebo částečně změnit obsah těchto webových stránek nebo jejich provoz ukončit. Umístěním odkazu na jiné webové stránky („hyperlinky“) si společnost REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH nečiní nárok na vlastnictví ani těchto webových stránek ani jejich obsahu. Dále společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH neodpovídá za dostupnost těchto webových stránek nebo jejich obsahu.

Nařízení o bateriích:
Pokyny k vracení baterií dle §12 Nařízení o bateriích:
V souvislosti s prodejem baterií nebo akumulátorů nebo s dodávkami zařízení obsahujících baterie nebo akumulátory je společnost REGUMED® Regulative Medizintechnik GmbH povinna upozornit uživatele dle Nařízení o bateriích na následující skutečnosti:

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Uživatel je jako koncový uživatel ze zákona povinen spotřebované baterie vracet. Uživatel může baterie po spotřebování bezplatně vrátit v místě prodeje nebo ve své blízkosti (např. v komunálních sběrnách nebo v obchodě). Uživatel má dále možnost zaslat baterie zpět také poštou.

Baterie nebo akumulátory obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. V blízkosti symbolu popelnice je uveden chemický název škodlivé látky.
Vysvětlivky: Cd je zkratka pro kadmium, Pb pro olovo a Hg pro rtuť.

© Copyright
Všechna práva vyhrazena Text, obrázky, grafika a jejich uspořádání na těchto webových stránkách jsou předmětem ochrany autorských práv a dalších ochranných zákonů. Obsah těchto webových stránek nesmí být ke komerčním účelům kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupněn třetím stranám.

© Copyright fotografie: Fotografie používané v rámci těchto webových stránek společnosti REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH byly pořízeny samotnou společností REGUMED nebo na její zakázku.

Autorská práva použité grafiky & loga zůstávají vlastnictvím autora nebo společnosti samotné.

Upozornění: Zákon o rovném zacházení (AGG)
Za účelem lepší čitelnosti upouštíme od genderově specifické diferenciace. Ve smyslu rovného zacházení se příslušné pojmy vztahují na obě pohlaví.

Tento vydavatelský záznam sestavila:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Mnichov – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de