Odborné kruhy BICOM

Lékaři

Aktuálně používá biorezonanční metodu BICOM více než 6.800 lékařů z humánní medicíny.
S pozoruhodným úspěchem, jak dokládá následující výběr některých příkladů z množství zpráv o léčbě, které máme k dispozici:

Zubaři

Aktuálně používá biorezonanční metodu BICOM více než 770 zubařů. Následující zprostředkované zprávy ze zkušeností o terapeutických účincích a úspěších léčby biorezonanční terapií BICOM prozatím nejsou dostatečně podloženy vědeckými studiemi.

Terapeuti

Aktuálně používá biorezonanční metodu BICOM více než 6.600 léčitelů a terapeutů humánní medicíny.
S výrazným úspěchem, jak ukazuje následující výběr několika příkladů z množství zpráv o léčbě, které máme k dispozici:

Zvěrolékaři

Aktuálně používá biorezonanční metodu BICOM více než 730 veterinářů.
S výrazným úspěchem, jak ukazuje následující výběr několika příkladů z množství zpráv o léčbě, které máme k dispozici:

Zvířecí terapeuti

Aktuálně používá biorezonanční metodu BICOM více než 300 zvířecích terapeutů.
S výrazným úspěchem, jak ukazuje následující výběr několika příkladů z množství zpráv o léčbě, které máme k dispozici: